Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Novi zaključci Gradskog štaba za vanredne situacije

Na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije, sa telefonske sjednice održane 5.4.2021. godine, komandant štaba Zoran Adžić donosi sljedeće zaključke:

1. U cilju sprječavanja širenja virusa korona SARS-CoV-2 i COVID-19 bolesti na području grada Gradiška i zaštite i spasavanja stanovništva, od 05.04. do 12.04.2021. godine, zabranjuju se:

 • sva javna okupljanja u grupama većim od 30 lica,
 • sva privatna okupljanja u grupama većim od 10 lica (svadbe, krštenja, rođendani, proslave i drugi porodični skupovi slične prirode),
 • rad fitnes centrima (fitnes klubovi, bodi – bilding klubovi i slični objekti) i kulturno- umjetničkim društvima,
 • organizacija i izvođenje muzike uživo u ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, na otvorenom i u zatvorenom prostoru,
 • rad „wellness” i spa centrima,
 • rad bazenima osim za obavljanje trenažnog procesa od strane profesionalnih sportista i profesionalnih sportskih organizacija,
 • rad priređivačima igara na sreću, kao i organizacija klasične tombole, osim priređivačima internet igara i ostalih lutrijskih igara na sreću,
 • aktivnosti unutar ustanova kulture koje podrazumijevaju istovremeno prisustvo više lica u istom prostoru (pozorišta, bioskopi, muzeji, galerije).

2. U periodu od 05.04.2021. do 08.04.2021. godine ograničava se rad ugostiteljskim objektima za ishranu i piće uključujući objekte koji posluju samostalno ili u okviru drugih objekata u kojima se obavlja privredna djelatnost (benzinske pumpne stanice i dr.) na način da se u periodu od 06:00 do 22:00 časova dozvoljava vršenje usluge dostave hrane i pića, šalterska prodaja hrane i pića, te posluživanje hrane i pića u vanjskom dijelu ugostiteljskog objekta, odnosno u prostoru za usluživanje na otvorenom (ljetna bašta, terasa, vrt) uz uslov da je prostor otvoren sa najmanje tri strane, bez obzira da li je pomenuti prostor natkriven, uz strogo poštovanje uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

3. U periodu od 05.04.2021. do 08.04.2021. godine ugostitelji koji posluju u ugostiteljskom objektu za smještaj, usluge smještaja mogu pružati bez vremenskog ograničenja, a usluge ishrane i pića samo gostima kojima pružaju usluge smještaja u periodu od 06:00 do 22:00 časa, dok gostima koji nisu korisnici usluge smještaja mogu pružati ostale usluge u skladu sa tačkom 2. ovog zaključka.

4. Od 08.04.2021. godine dozvoljava se rad ugostiteljskim objektima za smještaj, ishranu i piće, uz strogo poštovanje uputstava koje je propisao JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

5. Subjekti koji vrše proizvodnju i prodaju hljeba i svježih peciva, pekarskih proizvoda, proizvoda od brašna, kolača i svježe tjestenine mogu obavljati djelatnost isključivo prodajom svojih proizvoda bez mogućnosti konzumiranja unutar prodajnog objekta uz strogo pridržavanje uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske“.

6. Od 05.04.2021. godine obustavlja se vaspitno-obrazovni rad u prostorijama osnovnih i srednjih škola i ustanova za obrazovanje odraslih na području Grada uz obavezu organizovanja nastave na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

7. Od 06.04.2021. godine nastaviće se odvijanje vaspitno-obrazovnog rada u prostorijama osnovnih škola za učenike od prvog do petog razreda osnovnih škola u skladu sa Zaključkom Vlade Republike Srpske, broj: 04/1-012-2-2184/20, od 17.08.2020. godine i Planom organizovanja rada osnovnih i srednjih škola i đačkih domova u školskoj 2020/2021 godini za vrijeme trajanja pandemije virusa korona od 24.08.2020. godine.

8. Od 06.04.2021. godine, nastaviće se redovno organizovanje proširenog programa (produženi boravak i jutarnje čuvanje).

9. U periodu od 05.04 2021. do 12.04.2021. godine, škole stranih jezika i udruženja građana koja pružaju neformalne obuke za djecu i učenike, kao i auto škole dužne su da nastavu i aktivnosti koje zahtijevaju rad sa više ljudi u grupi (predavanja, obuke prve pomoći, i sl.) organizuju na daljinu korišćenjem sredstava elektronske komunikacije.

10. Obavezuju se građani da u zatvorenom prostoru nose zaštitnu masku (prekrivena usta, nos i brada), da se pridržavaju zaštitne mjere fizičkog rastojanja od dva metra kako u zatvorenom tako i na otvorenom prostoru te da se pridržavaju uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za boravak u zatvorenom prostoru u zavisnosti od djelatnosti koja se obavlja.

11. Preporučuje se građanima da na otvorenom prostoru koriste zaštitne maske ukoliko nije moguće održavati fizičko rastojanje od dva metra, a u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za korišćenje zaštitne maske na otvorenom prostoru.

Od tačke 10. obaveze nošenja zaštitne maske su izuzeta:

 • djeca mlađa od sedam godina života,
 • lica sa invaliditetom i djeca sa smetnjama u razvoju,
 • lica koja obavljaju fizičku i sportsku aktivnostu okviru sportskih objekata.

12. Obavezuju se tržnice, trgovački centri, robne kuće, kao i ostali prodajni objekti da odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera u zajedničkim prostorima objekta (glavni ulaz, prolazi, hodnici) u skladu sa tačkom 10. ovog zaključka sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine ukupnog prostora.

13. Obavezuju se pravna lica, preduzetnici i fizička lica koja u direktnom kontaktu pružaju usluge građanima da:

 • usluge pružaju zaštićeni maskom,
 • obavezno sprovode mjere dezinfekcije,
 • obezbjede maske građanima koji koriste njihove usluge, a nemaju ih,
 • se pridržavaju uputstava JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske” za organizovanje rada u zavisnosti od djelatnosti koju obavljaju,
 • odrede jedno ili više lica za sprovođenje epidemioloških mjera unutar prodajnog objekta, uz mogućnost uskraćivanja usluge u slučaju nepridržavanja mjera.

14. Od 05.04. 2021. do 12.04.2021. godine u periodu od 22:00 do 06:00 časova  zabranjuje se svim privrednim subjektima prodaja alkoholnih pića.

15. Od 05.04.2021. do 12.04.2021. godine u periodu od 22:00 do 06:00 časova dragstori mogu raditi isključivo putem šalterske prodaje.

16. Od 05.04.2021. do 12.04.2021. godine zabranjuju se organizovane rekreativne aktivnosti, trenažni procesi i takmičarske aktivnosti sportskih organizacija i sportista svih uzrasta osim profesionalnih sportskih aktivnosti uključujući i trenažni proces istih, ali bez prisustva publike, roditelja ili drugih lica koja nisu akreditovana od strane organizatora.

17. Od 05.04.2021. do 12.04.2021. godine u autobusima kojima se obavlja prevoz lica u drumskom saobraćaju broj lica koja se prevoze ne može biti veći od broja registrovanih mjesta za sjedenje.

18. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost dužni su da uslove za obavljanje djelatnosti prilagode mjerama propisanim od strane JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” za sprječavanje pojave i širenja COVID-19 bolesti na radnom mjestu.

19. Subjekti koji pružaju usluge građanima dužni su:

 • organizovati svoj rad uz primjenu propisanih epidemioloških mjera od strane JZU „Instituta za javno zdravstvo Republike Srpske” sa posebnom pažnjom na ograničenje broja lica u objektu u zavisnosti od površine prostora i uz obavezno poštovanje propisanog fizičkog rastojanja,
 • na ulazu u objekat postaviti obavještenje o ukupnom broju lica koja mogu boraviti u odnosu na njegovu površinu.

20. Subjekti koji obavljaju registrovanu djelatnost mogu samostalno obavljati dezinfekciju poslovnih prostorija u skladu sa uputstvom JZU „Institut za javno zdravstvo Republike Srpske”.

21. Organi jedinice lokalne samouprave i ostali subjekti koji vrše javna ovlašćenja dužni su organizovati svoj rad sa građanima na sljedeći način:

 • na ulazu u službene prostorije ograničiti broj lica koja istovremeno mogu da uđu i borave u prostorijama organa,
 • održavati rastojanje u zatvorenim prostorima od najmanje dva metra uz blagovremeno preduzimanje mjera dezinfekcije i pojačane higijene i
 • omogućiti rad šalter sale i matične službe u jedinicama lokalne samouprave uz obezbjeđenje fizičke providne barijere na radnom mjestu koja pruža dovoljnu zaštitu zaposlenom i korisniku.

22. Nadzor nad sprovođenjem ovog zaključka sprovodi Ministarstvo unutrašnjih poslova, Republika uprava za inspekcijske poslove putem nadležnih inspektora i inspektora u sastavu jedinica lokalne samouprave i Komunalna policija.

23. Nepoštovanje mjera zabrane iz ovog zaključka sankcionisaće se u skladu sa Zakonom o javnom redu i miru („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 11/15 i 58/19) i Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 90/17, 42/20 i 98/20).

24. Naredba o obaveznom sprovođenju mjera za reagovanje na pojavu bolesti izazvane novim virusom korona (COVID-19) u zdravstvenim ustanovama i ustanovama socijalne zaštite u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 23/20) i Naredba o obaveznoj kontroli lica kojima je određena kućna izolacija zbog novog virusa korona (COVID-19) u Republici Srpskoj („Službeni glasnik Republike Srpske”, broj 24/20) se primjenjuju uz ovaj zaključak.

25. Donošenjem ovog zaključka prestaje da važi Zaključak, broj: 02-022-116/21, od 29.03.2021. godine.

27. Ovaj zaključak stupa na snagu danom donošenja.

Gradiskalive.com
7,200FansLike
457FollowersFollow