Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Obavještenje Gradske uprave – Premjer katastarske opštine “Gradiška 2”

Gradska uprava grada Gradiška obavještava građane da će se u katastarskoj opštini “Gradiška 2”, u periodu od 15.08.2021. do 15.02.2022. godine, vršiti geodetsko snimanje obilježenih granica parcela, od strane Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove Banjaluka, odnosno izvođača radova, a u cilju ažuriranja katastarskih planova i utvrđivanja stvarnog i činjeničnog stanja.

Za potrebe katastarskog premjera, a u skladu sa Zakonom o premjeru i katastru Republike Srpske, svi imaoci prava na nepokretnosti (vlasnici nekretnina) u ovoj katastarskoj opštini, dužni su da u navedenom periodu izvrše, o svom trošku, propisno obilježavanje svojih nepokretnosti i dozvole pristup svojim nepokretnostima licima koja rade na poslovima premjera i katastra. Navedenim zakonom predviđene su i kaznene odredbe koje sankcionišu neobilježavanje parcela ili zabrane vršenja katastarskih premjera stručnim licima.

U sklopu obuhvata snimanja obuhvaćene su mjesne zajednice Centar, Tekija, Obradovac, Žeravica, Čatrnja, Kruškik i Brestovčina, a tačan obuhvat snimanja, odnosno pregledna karta premjera katastarske opštine “Gradiška 2”, objavljen je na zvaničnoj stranici Grada Gradiška (www.gradgradiska.com), a možete je preuzeti klikom OVDJE.

Na zvaničnoj stranici Grada Gradiška građanima su dostupna i detaljna uputstva vezana za obilježavanje parcela, s tim da će se u navedenom obuhvatu vršiti i distribucija plakata i flajera sa svim potrebnim pojašnjenjima. Uputstvo možete preuzeti ovdje.

Dodatne informacije građani mogu dobiti od kontakt osoba: Dean Šmitran (066/767-739) i Dejan Ducanović (066/903-695) svakog radnog dana od 09.00 do 16.00 časova ili odlaskom u Terensku kancelariju Gradiška, Ulica Vidovdanska broj 34 a – zgrada Most, lokal 33.

Gradiskalive.com
7,400FansLike
458FollowersFollow