Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Od 1. januara isključivo upotreba elektronskih zdravstvenih kartica

“Od 1. januara naredne godine u zdravstvenim ustanovama Republike Srpske zdravstvena zaštita će se isključivo ostvarivati na osnovu elektronske kartice osiguranika, te pozivamo građane koji još nisu preuzeli svoju elektronsku karticu da to učine do kraja ove godine”, saopšteno je na sajtu Zdravstva Srpske.

Dakle, više neće biti moguće bez elektronske zdravstvene kartice pristupiti elektronskom kartonu pacijenta niti u apoteci podići lijek na recept.

Isključivom upotrebom elektronske kartice eventualne greške i potencijalne zloupotrebe sistema neće biti moguće, jer se sada u praksi znaju dešavati greške usljed pogrešnog unošenja matičnog broja ili imena i prezimena osiguranika.

Elektronska kartica upravo sprečava da se dešavaju ove greške, obezbjeđujući jedinstvenu identifikaciju korisnika, eliminiše potrebu za ručnim unošenjem podataka, a samom osiguraniku omogućava bolju kontrolu i zaštitu ličnih podataka.

Trenutno je u RS aktivna 913.401 elektronska kartica, dok je ostalo još neuručenih elektronskih kartica, a najviše je slučajeva da su građani podnosili zahtjev za izradu elektronske kartice, ali nikada nisu došli da je preuzmu. Zato je jako važno da do kraja godine građani preuzmu svoju elektronsku karticu, kako bi početkom naredne godine nesmetano mogli da ostvaruju pravo na zdravstvenu zaštitu.

Podsjećamo i da elektronske zdravstvene kartice više nemaju rok važenja, a osigurana lica koja imaju kartice koje su ranije izrađene i na kojima je naznačen rok važenja, mogu da ih koriste i nakon isteka naznačenog roka, sve dok imaju utvrđen status osiguranog lica u obaveznom zdravstvenom osiguranju.

“Napominjemo i da je našim aktima definisano da FZO RS snosi troškove izrade prve elektronske kartice, a u slučaju potrebe za izradom nove kartice usljed promjene ličnih podataka, gubitka ili oštećenja kartice i slično, te troškove treba da snosi osiguranik. Ovo Fond još nije počeo da primjenjuje u praksi, i sve nove kartice koje su izrađene nakon gubljenja, oštećenja i slično do sada je finansirao FZO RS. Međutim, važno je da osiguranici čuvaju svoju elektronsku karticu koja je lični dokument kao i svaki drugi, jer su pojedini osiguranici do sada već i po četiri – pet puta gubili svoju elektronsku karticu. Napominjemo da će troškovi izdavanja kartice biti u visini stvarnih troškova izrade zdravstvene kartice, a o svim detaljima kada će FZO RS početi da naplaćuju drugu i svaku narednu elektronsku karticu, javnost ćemo pravovremeno informisati”, saopštavaju iz Zdravstva RS.

Zdravstvenom karticom se dokazuje svojstvo osiguranika, odnosno osiguranog lica i na osnovu nje se ostvaruje zdravstvena zaštita. Ujedno, zdravstvena kartica je i najbolja zaštita ličnih podataka jer se pomoću nje pristupa elektronskom zdravstvenom kartonu pacijenta. U slučaju da dođe do promijena ličnih podataka, osigurano lice je dužno da u roku od 15 dana promjenu prijavi nadležnoj poslovnici Fonda i da podnese zahtjev za izdavanje nove kartice. Dok ne bude izrađena kartica, osiguranom licu se izdaje potvrda o zdravstvenom osiguranju koju koristi dok ne dobije karticu. Takođe, ukoliko se kartica izgubi, ukrade ili ošteti osigurano lice to treba da prijavi nadležnoj poslovnici Fonda, kako bi se kartica poništila da bi se izbjegle eventualne zloupotrebe. U situacijama kada osigurano lice FZO RS ostvari pravo na zdravstveno osiguranje u drugoj zemlji, odnosno kod drugog nosioca osiguranja, zdravstvenu karticu treba da vrati Fondu.

Korišćenje elektronske zdravstvene kartice omogućeno je zahvaljujući implementaciji projekta Integrisanog zdravstvenog informacionog sistema u Republici Srpskoj koji pored e kartica, podrazumijeva i elektronski zdravstveni karton, elektronske uputnice, recepte, nalaze i dr. Naime, IZIS podrazumijeva potpunu integraciju, odnosno informacionu uvezanost svih ustanova i institucija zdravstvenog sistema Srpske.

Gradiskalive.com
7,400FansLike
458FollowersFollow