Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Radna dozvola strancima za 15 dana

Stranci u Srpskoj trebalo bi ubuduće da imaju pojednostavljenu proceduru kada je riječ o zapošljavanju na domaćem tržištu, a nadležni će u roku od 15 dana morati da odluče da li su ispunjeni svi uslovi za dobijanje radne dozvole.

To bi trebalo da omoguće izmjene Zakona o zapošljavanju stranih državljana i lica bez državljanstva koji je po hitnom postupku upućen u parlamentarnu proceduru. Ovaj zakon naći će se pred poslanicima Narodne skupštine Srpske 31. maja.

Razlog za donošenje ovog zakona sadržan je u potrebi da se pojednostavi procedura za pribavljanje dokumenata koji se prilažu uz zahtjev poslodavca za izdavanje radne dozvole i skrati vrijeme njenog izdavanja.

“To bi trebalo do doprinese rješavanju trenutnog nedostatka potrebne radne snage u Srpskoj”, navedeno je u obrazloženju toga akta.

Izmjenom zakona omogućeno je dostavljanje ljekarskog uvjerenja o radnoj sposobnosti iz zemlje porijekla ili zemlje uobičajenog boravka stranca prevedenog od strane ovlašćenog sudskog prevodioca.

“Predloženim zakonom definisano je i da, ako filijala Zavoda za zapošljavanje izda radnu dozvolu na osnovu ljekarskog uvjerenja koje je izdala zemlja porijekla, stranac je dužan prije zasnivanja radnog odnosa priložiti ljekarsko uvjerenje koje je izdala nadležna zdravstvena ustanova RS”, navedeno je u izmjenama zakona.

Tim aktom skraćeno je i vrijeme izdavanja radne dozvole, jer je Zavod za zapošljavanje obavezan u roku od 15 dana od podnošenja zahtjeva za izdavanje radne dozvole da donese odluku o tome.

“Time se olakšava kompletan postupak zapošljavanja stranaca, ali i omogućuje lakši dolazak do deficitarne radne snage i nesmetano poslovanje domaćih poslodavaca”, navedeno je u izmjenama zakona.

Zbog nedostatka radne snage Unija udruženja poslodavaca RS je pokrenula inicijativu za izmjenu pomenutog zakona da bi bilo obezbijeđeno lakše pribavljanje ljekarskog uvjerenja stranca koje se prilaže uz zahtjev za izdavanje radne dozvole.

“Imali smo do sada probleme kada je riječ o zapošljavanju stranaca. Tako čovjek na primjer treba da dođe u BiH da izvadi ljekarsko uvjerenje i da onda podnese zahtjev za radnu dozvolu, pa se vrati kući. Zatim čeka da mu odobre taj zahtjev pa onda dolazi ponovo. Tražili smo da se to uvjerenje u potpunosti izbaci, ali neka priznaju i strana. Bolje i to, nego ništa”, rekao je “Glasu” prvi čovjek Unije udruženja poslodavaca RS Saša Trivić.

Naveo je da su tražili i kraći rok za izdavanje radnih dozvola te dodao da je trenutno period za odlučivanje o tome 60 dana.

“Za 15 dana treba da odluče da li izdaju dozvolu. Ne treba da o tome odlučuju dva mjeseca, jer utvrđuju samo da li ima potrebe za tim kadrom ili nema”, poručio je Trivić.

Naglasio je da će izmjenama pomenutog zakona biti pojednostavljena procedura za dovođenje strane radne snage, za kojom vapi RS.

“Trenutno mi imamo zahtjeve za izdavanje 2.000 radnih dozvola. U idućih 15 dana trebalo bi da bude donesena odluka o povećanju kvota radnih dozvola”, naveo je Trivić.

Podsjetio je da u svim područjima u RS nedostaje radne snage od poljoprivrede, do prehrambene i drvne industrije.

Kvote

Direktor Zavoda za zapošljavanje RS Miroslav Vujičić rekao je da su uputili zahtjev Vladi Srpske za povećanje kvote radnih dozvola na 1.000.

“To je naš prijedlog. Poslodavci traže još veći broj radnih dozvola pa neka Vlada odluči”, naveo je Vujičić.

Izvor: Glas Srpske | Marijana Miljić Bjelovuk
6,700FansLike