Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Sjednica Skupštine grada Gradiška u četvrtak, 24. februara

Sjednica Skupštine grada Gradiška biće održana u četvrtak 24. februara u 10 časova u sali za sjednice Skupštine grada.

Na dnevnom redu će biti 23. tačke. Odbornici će razmatrati Izvještaj o radu Skupštine grada za 2021. godinu, zatim Prijedlog programa rada Gradonačelnika i Gradske uprave grada Gradiška za ovu godinu, Prijedlog programa mjera za sprečavanje i suzbijanje, eliminaciju i eradikaciju zaraznih bolesti na području grada Gradiška 2022. godinu.

Tu će biti i Procjena ugroženosti od elementarnih nepogoda i drugih nesreća grada Gradiška za period 2022-2025. godina, Izvještaj o realizaciji Programa korištenja poljoprivrednog zemljišta na području grada i Izvještaj o realizaciji Politike volontiranja za prošlu godinu.

Pred odbornicima će biti i niz informacija kao što su Informacija o stanju pružanja usluga Bolnice Gradiška i o stanju u zdravstvu na području grada za 2021. godinu sa posebnim osvrtom na higijensko-epidemiološku situaciju, Informacija o stanju javne bezbjednosti na području grada za 2021. godinu, Informacija o stanju bezbjednosti saobraćaja na području grada, Informacija o radu Poreske uprave Republike Srpske-Područna jedinica Gradiška za 2021. godinu.

Na dnevnom redu je Informacija o rezultatima mjerenja zadovoljstva građana javnim uslugama, te Prijedlog odluke o prijedlogu upisnih područja i mreže škola za osnovne škole sa područja grada Gradiška, Prijedlog Odluke o usvajanju lokalnog plana upravljanja otpadom grada Gradiška za period 2021-2026. godina, Prijedlog olduke o izmjenama i dopunama Odluke o uređenju prostora i građenju, Prijedlog odluke o izmjeni Odluke o komunalnoj naknadi i komunalnim taksama.

Biće riječi i o Prijedlogu odluke o pristupanju projektu obnove i rekonstrukcije sistema javne rasvjete na području grada Gradiška, Prijedlogu odluke o subvencionisanju usluga javnog prevoza putnika na području grada, Prijedlogu odluke o finansiranju stranaka iz Budžeta grada Gradiška za 2022. godinu.

Takođe će na dnevnom redu biti i drugi Prijedlozi akata iz oblasti imovinsko-pravnih odnosa, te razrješenja i imenovanja kao i odbornička pitanja.

Izvor: radiogradiska.com
7,300FansLike
456FollowersFollow