Cookie Consent by Free Privacy Policy website

Zadovoljavajuće stanje bezbjednosti na području PU Gradiška

U Policijskoj upravi Gradiška, danas je održana konferencija za novinare na kojoj su prezentovani rezultati rada za mjesec februar 2021. godine. Konferenciji su prisustvovali načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić i načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković.

U uvodnom izlaganju prisutnima se obratio načelnik Policijske uprave Gradiška Bojan Škorić, te istakao da su na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška u mjesecu februaru 2021. godine evidentirana 22 krivična djela, što je za 26.7% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 30 krivičnih djela, a ukupno su rasvijetljena 22 krivična djela ili 100%, dok je u istom periodu prethodne godine ukupno rasvjetljeno 29 krivičnih djela ili 96.7%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirana su četiri krivična djela, koja su i rasvijetljena, dok je u istom periodu prethodne godine po nepoznatom izvršiocu evidentirano 11 krivičnnih djela, od kojih je rasvjetljeno 10 krivičnih djela ili 90.9%.

Analizirajući stanje iz oblasti javnog reda i mira, evidentirano je osam narušavanja javnog reda i mira što je za 75% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 32 narušavanja.

Sagledavajući statističke pokazatelje iz oblasti bezbjednosti saobraćaja, povećan je broj evidentiranih saobraćajnih nezgoda za 43.3 % ili u odnosu 43:30, a nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima.

Obzirom da u posmatranom periodu nisu evidentirana krivična djela koja bi izazvala uznemirenost javnosti, stanje javnog reda i mira je stabilno, te nije evidentirana nijedna saobraćajna nezgoda sa smrtno stradalim licima, stanje bezbjednosti na području Policijske uprave Gradiška se može ocijeniti kao zadovoljavajuće.

U toku mjeseca februara 2021. godine na području koje operativno pokriva Policijska uprava Gradiška evidentirano je 212 migranata/ u istom periodu 2020. godine evidentirana su 52 migranta (88 migranata na području Gradiške, 101 migrant na području Srpca i 23 migranata na području Nove Topole).

Načelnik Odjeljenja kriminalističke policije Bojan Mišetić istakao je da su u izvještajnom periodu evidentirana 22 krivična djela, 16 krivičnih djela je iz oblasti opšteg kriminaliteta, 3 krivična djela su iz oblasti zloupotrebe opojnih droga, jedno krivično djelo je iz oblasti privrednog kriminaliteta i dva krivična djela su iz oblasti bezbjednosti saobraćaja.

U posmatranom periodu evidentirano je sedam krivičnih djela protiv imovine, što je za 46.2% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 13 krivičnih djela, a ukupno je rasvijetljeno sedam krivičnih djela ili 100%.

Po nepoznatom izvršiocu evidentirana su tri krivična djela protiv imovine, koja su i rasvijetljena. Evidentirana su dva krivična djela krađe što je za 60% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano pet krivičnih djela krađe, a nije evidentirano nijedno krivično djelo teška krađa, dok su u istom periodu prethodne godine evidentirana tri krivična djela teška krađa.

Operativnim radom policijskih službenika otkrivena su tri krivična djela i jedan prekršaj u vezi zloupotrebe opojnih droga, te je pronađena i oduzeta određena količina opojne droge.

Načelnik Odjeljenja policije Dejan Trifković je istakao da je u izvještajnom periodu evidentirano 11 prekršaja iz oblasti javnog reda i mira, što je za 75.6% manje u odnosu na isti period prethodne godine kada je evidentirano 45 prekršaja, a koji su sankcionisani sa podnošenjem pet zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka i izdavanjem četiri prekršajna naloga. Prekršaje je počinilo 13 lica, među kojima su tri povratnika.

Evidentirane su 43 saobraćajne nezgode, što je više za 43.3% u odnosu na uporedni period kada je evidentirano 30 saobraćajnih nezgoda. Od ukupno evidentiranih 43 saobraćajne nezgode, 13 nezgoda je sa posljedicama po lica, a 30 saobraćajnih nezgoda je sa materijalnom štetom.

Pet lica je teško povrijeđeno što je za 66.7% više u odnosu na isti period prethodne godine kada su tri lica teško povrijeđena. Lake tjelesne povrede zadobilo je 10 lica, što je za 42.9% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je sedam lica zadobilo lake tjelesne povrede.

Ukupno je evidentirano 1314 prekršaja iz oblasti bezbjednosti saobraćaja što je za 59.5% više u odnosu na isti period prethodne godine kada su evidentirana 824 prekršaja. Podnešeno je 12 zahtjeva za pokretanje prekršajnog postupka što je za 47.8% manje u odnosu na uporedni period kada su podnešena 23 zahtjeva i izdato je 1217 prekršajnih naloga što je za 70.2% više u odnosu na uporedni period kada je izdato 715 prekršajna naloga.

Iz saobraćaja je isključeno 78 vozača što je za 23.8% više u odnosu na isti period prethodne godine kada su iz saobraćaja isključena 63 vozača. Od toga, 57 vozača je isključeno zbog vožnje pod uticajem alkohola što je za 32.6% više u odnosu na uporedni period kada su isključena 43 vozača. 17 vozača je isključeno zbog upravljanja motornim vozilom prije sticanja prava na upravljanje što je u istom odnosu na uporedni period i iz ostalih razloga su isključena 4 vozača što je za 100% više u odnosu na uporedni period kada su isključena dva vozača. Takođe, iz saobraćaja su isključena i 53 vozila, što je za 112% više u odnosu na isti period prethodne godine kada je iz saobraćaja isključeno 25 vozila.

Građani, poljoprivrednici i šumski radnici pozivaju se da se pridržavaju zakonskih odredaba, da ne pale vatru i ne ostavljaju upaljenu vatru bez nadzora i ne uništavaju prirodu, jer mala nepažnja može imati velike posljedice.

Zakonom o zaštiti od požara zabranjeno je paljenje korova i drugog poljoprivrednog otpada bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i preduzimanja svih neophodnih radnji s ciljem sprečavanja širenja vatre.

Ovim Zakonom definisana je novčana kazna od 100 KM do 1.000 KM za prekršaj fizičkog lica koje pali korov i drugi poljoprivredni otpad, bez prethodnog obavještavanja vatrogasno-spasilačke jedinice i ne preduzme sve neophodne radnje u cilju sprečavanja širenja vatre.

Policijska uprava Gradiška će u okviru svojih ovlaštenja preduzimati zakonom propisane mjere protiv lica koja su izazvala požar i time ugrozili živote i zdravlje ljudi i pričinili materijalnu štetu.

Gradiskalive.com
7,400FansLike
458FollowersFollow